стресс жана эстутум

стресс жана эстутум

Интеллан сироп 90 мл, 120 мл, 150 мл.

Интеллан – комплекстүү өсүмдүк препараты, анын таасири курамына кирген биоактивдүү алкалоиддерге, флавоноиддерге, сапониндерге, гликозиддерге, аминокислоталарга, витаминдерге жана зарыл болгон микроэлементтерге

beforeКененирээк

Интеллан капсулы

Интеллан – комплекстүү өсүмдүк препараты, анын таасири курамына кирген биоактивдүү алкалоиддерге, флавоноиддерге, сапониндерге, гликозиддерге, аминокислоталарга, витаминдерге жана зарыл болгон микроэлементтерге

beforeКененирээк

Вивабон сироп

ВИВАБОН – организмдин функционалдык активдүүлүгүн жакшыртуу жана сактоо үчүн комплекстүү өсумдүктөн жасалган поливитамин ширеси. Финик пальма багы– талыгууда,  чарчоодо, сасыктумоо

beforeКененирээк