Фармакологиялык көзөмөл

Herbion компаниясы бардык продуктулардын иштетүү стадиясында да, ошондой эле аларды медициналык практикада колдонуу этапында дагы коопсуздугу боюнча тынымсыз мониторинг жүргүзүп турат.

Коопсуздугу жөнүндө маалыматты чогултуу компанияга препараттардын коопсуздугунун профили жөнүндө толугураак жана тагыраак маалыматтарды алууга жана пациенттерге жана дарыгерлерге берүүгө мүмкүндүк берет.

Хербионкомпаниясы коопсуздугу боюнча маалыматты чогултууну жүзөгө ашырат, аны иштетет жана аны талдайт жана жөндөөчү органдарды жана дарыгерлерди маалымдайт.

Эгер Сизге Herbion компаниясынын продуктуларын колдонуу процессинде пайда болгон жагымсыз көрүнүштөр жөнүндө маалым болсо, ошондой эле продуктунун сапаты жана/же колдонуу боюнча нускамасы боюнча дооматтар же суроолор бар болсо, «Продуктуну колдонуу коопсуздугу жөнүндө» эскертүү менен info.kg@herbion.com электрондук почтага билдирүүңүздү суранабыз.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency