конфиденциалдуулук саясаты

Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык “Herbion” компаниясы веб-сайтына киргендердин жеке маалыматтарын коргойт жана башка каралбаса, үчүнчү жактарга бербейт.

Жалпы жобо:

Сайтты колдонуу менен Сиз ушул Конфиденциалдуулук жөнүндө жобого ылайык Сиздин жеке маалыматтарыңызды чогултууга, өткөрүп берүүгө, колдонууга жана ачууга макулдугуңузду бересиз.

Биздин веб-сайтта кандай жеке маалыматтар жөнүндө маалыматты чогултабыз? Сиз биздин веб-сайтты жеке маалыматтарыңызды калтырбай колдоно аласыз. Herbion” компаниясы, эгер сиз биздин сайтта өз ыктыярдуу (жаңылыктарга жазылсаңыз, биздин сынактарга катышсаңыз, биздин товарларды же кызматтарды тапшырык кылсаңыз) жеке маалыматты (мисалы, электрондук почтанын дареги, аты,-жөнү, телефон номери жана у.с.) калтырган учурда гана кабыл алат.

Биздин веб-сайтта өз ыктыярдуу калтырган жеке маалыматтардан тышкары, биз cookie-файлдардан дагы маалыматтарды чогултабыз. Мындай маалымат сиз биздин веб-сайтка кирген веб-баракчаларда, биздин сайтта болуу убактысы, биздин веб-сайт аркылуу өткөн сайттарда сервердин журналынын стандарттык маалыматы жана IP-дареги камтылышы мүмкүн.

Кандай максат менен сизден алынган маалыматты биздин сайттан чогултабыз? 

Тейлөөнүн деңгээлин жана биздин сайттын мазмунун жакшыртуу; сиздин суроолорго жооп берүү үчүн, сизге кеңеш, пайдалуу маалыматты, продуктулар жана жаңылоолор жөнүндө жаңылыктарды берүү үчүн, продуктулар жана кызматтар жөнүндө эскертүү, (алдын ала сиздин макулдугуңуз менен) сынактарды жана акцияларды өткөрүү үчүн; биздин продуктуларды жана кызматтарды жана у.с. жөнүндө сиздин оюңузду билүү үчүн сизден алынган маалыматтарды колдоно алабыз.

Сookie-файлдардан чогултулган маалыматтарды төмөнкүдөй максаттар үчүн колдонобуз: биздин веб-сайтка кирүү статистикасын түзүү, демографиялык маалыматты жана сайттын колдонуучуларынын кызыкчылыктарын аныктоо; биздин сервер менен болгон көйгөйдү диагностикалоо жана биздин веб-сайтты администрлөө үчүн.

Жеке маалыматтарга жетимдүүлүктү берүү:

Биз менен байланышпаган компанияларга, уюмдарга жана жеке жактарга колдонуучулардын жеке маалыматтарын ачпайбыз, төмөнкү учурлардан тышкары:

  • Колдонуучу өзүнүн макулдугун берди

Эгер сиз макулдугуңузду берсеңиз, биз менен байланышпаган компанияларга, уюмдарга жана жеке жактарга сиз тууралуу маалыматтарды бере алабыз.

  • Үчүнчү жактар тарабынан иштетүү үчүн

Биздин нускамаларга, конфиденциалдуулук саясатына жана башка коопсуздук талаптарына ылайык биздин туунду жана аффилирленген компанияларга, ошондой эле ишеничтүү уюмдарга жана жактарга жеке маалыматтарды иштетүүгө беребиз.

  • Мыйзам чегинде (мыйзамдын талаптары боюнча)

Мындай маалыматка жетимдүүлүк, сактоо же ачуу төмөнкүдөй максаттар үчүн зарыл экендигине бизде жетиштүү негиз бар:

  1. Кандай болбосун колдонуудагы мыйзамдарды, токтомдорду, юридикалык процесстердин талаптарын же мамлекеттик органдардын анык суроо-талаптарын сактоо.
  2. Мүмкүн болгон бузууларды териштирүүнү кошкондо, Товарларды сатуунун жана кызмат көрсөтүүнүн колдонуудагы шарттарын сактоо
  3. Алдамчылык аракеттерди байкоо жана алдын алуу, ошондой эле коопсуздук көйгөйлөрүн чечүү жана техникалык кемчиликтерди жоюу
  4. Защиты от непосредственной угрозы причинения ущерба правам, собственности или безопасности компании, ее пользователей или общественности, как это требуется или дозволяется законом.

Cookie-файлдары:

Cookie-файлдары – бул сиз биздин веб-сайтка биринчи жолу киргенде сиздин компьютериңизде сакталган чоң эмес файлдар.

Биз сеанстык жана үзгүлтүксүз cookie-файлдарды колдонобуз. Сеанстык cookie-файлдар биздин веб-сайтка кирүүлөрдүн санын эсептөө үчүн иштетилет; үзгүлтүксүз cookie-файлдар биздин веб-сайтка келечектеги кирүүлөр үчүн байланыш маалыматтарын сактоо үчүн колдонулат.

Биз ошондой эле башка веб-сайттардан келип түшкөн үчүнчү жактардын cookie-файлдарын колдоно алабыз: YouTube сайтынын cookie-файлдары, жарнама cookie-файлдары, аналитика сервистеринин cookie-файлдары.

Көбүнчө веб-браузерлер cookie-файлдарды колдонууга автоматтык түрдө уруксат берет. Сиз каалаган убакта cookie-файлдарды колдонуудан баш тарта аласыз. Эгер сиз сиздин түзүлүштө cookie-файлдарды колдонуудан баш тартууну кааласаңыз, сиз өзүңүздүн веб-браузериңиздин жөндөөлөрүн өзгөртсөңүз болот.

Конфиденциалдуулук саясатына өзгөртүүлөр:

“Herbion” компаниясы ушул веб-сайтта берилген конфиденциалдуулук саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүү укугуна ээ. Конфиденциалдуулук саясатынын шарттарын дайыма карап турууңузду сунуштайбыз. Сайтты мындан ары колдонууңуз жоболор жана бардык жаңылоолор менен Сиз макул экендигиңизди билдирет.

 

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency