юридикалык маалымат

Бул  веб-сайт Herbion” компаниясына таандык.

Колдонуу шарттары

Эгер сиз Herbion” компаниясынын сайтынын кандай болбосун баракчаларын ачып же карап жатсаңыз, сиз автоматтык түрдө аны колдонуу шарттары менен макулсуз деп таанылат. Эгер сиз кандайдыр бир себептерге байланыштуу аны колдонуу шарттары менен макул болболсоңуз ушул веб-сайтты жабыңыз жана колдонбоңуз.

“Herbion” компаниясы веб-сайтты башкарууну, контролдоону жана жаңылоону Киев шаарында (Украина) жүзөгө ашырат

Веб-сайтта берилген кандай болбосун маалыматтар жана маалымдар Herbion” компаниясына таандык жана маалыматтык максатта гана берилет. Веб-сайтта берилген маалымат юридикалык өз ара мамиле же ушул сыяктуу мамиле түзүүгө негиз  түзбөйт, эгер башка каралбаса (жарнама материалдарын чыгаруу, расмий сунуштарды берүү жана ушул сыяктуу).

“Herbion” компаниясынын веб-сайтында продукциялары/препараттары жөнүндө маалыматты жайгаштыруу “Herbion” компаниясыкөрсөтүлгөнпродукцияны/препаратты келүүчүнү кызыктырган өлкөнүн жекелүүчү веб-сайтка кирген өлкөнүн рыногуна жайгаштырды дегенди билдирбейт. Сизди кызыктырган продукция/препарат сатылган рыноктор жана сиздин өлкөдө продукциянын/препараттын сатылышы жөнүндө сунуштар тууралуу маалыматты алуу үчүн “Herbion” компаниясына, филиалдарына же өкүлчүлүктөрүнө кайрылыңыз.

Жоопкерчиликтен баш тартуу

“Herbion”компаниясы маалымат берүү үчүн өзүнүн веб-сайтын кылдаттык менен иштеп чыкты. Бирок, “Herbion”компаниясы маалыматтын так жана толук экендигине жоопкерчилик тартпайт. Ошондой эле “Herbion” компаниясысебептерге карабастан жана алдын ала эскертүүсүз ушул веб-сайттын мазмунун ар убакта жана кандай болбосун ыкмалар менен өзгөртүү, жоюу, толуктоо укугуна ээ. Веб-сайттын колдонуучусу берилген маалыматтарды өзүнүн тобокелине пайдаланат. “Herbion” компаниясы жана ушул веб-сайтты иштеп чыгууга жана түзүүгө катышкан кандай болбосунюридикалык же жеке жак ушул веб-сайтта берилген маалыматты колдонуунун же колдонууга мүмкүн эместигинин, жана/же кандай болбосун катанын же маалыматтын мазмунунун жетишсиздигинин натыйжасында кандайдыр бир негизге пайда боло турган зыянга милдеттенмелерден бошотулган.

“Herbion” компаниясынын веб-сайтында берилген маалымат “Herbion” компаниясынын продукцияларын/препараттарын колдонуу менен кандайдыр бир оорууну дарылоо үчүн кесиптик-медициналык сунуштамаларды же көрсөтмөлөрдү берүүгө арналган эмес. Колдоноордон мурда дарыгериңиз менен кеңешиңиз.

Веб-сайтка шилтеме

Веб-сайттын баракчалары үчүнчү жактардан маалыматтарды жана үчүнчү жактардын сайттарына шилтемелерди камтышы мүмкүн.“Herbion” компаниясы үчүнчү жактардын веб-сайттарынын мазмуну менен тааныш эмес жана алардын мазмунуна жоопкерчилик тарпайт.

Интеллектуалдык менчик укугу

“Herbion” компаниясынын веб-сайтында берилген бардык маалымат жана сүрөттөр автордук укук жана башка интеллектуалдык менчик укук коргоо предмети болуп саналат. “Herbion” компаниясынын веб-сайтында берилгендокументтер өзгөчө коммерциялык же жеке максаттар менен кайра калыбына келтирилиши мүмкүн жана жогоруда көрсөтүлгөн автордук укук жана башкаинтеллектуалдык менчик укук коргоого байланыштуу эскертмелер эске алынышы керек. “Herbion” компаниясынын жазуу түрүндөгү макулдугусуз веб-сайтта берилген маалыматты коммерциялык максаттар менен көчүрүүгө, чагылдырууга, жүктөөгө, өзгөртүүгө же кандай болбосун бир ыкма менен жайылтууга тыюу салынат. Веб-сайтта кездешүүчү бренддердин жана соода маркаларынын аталыштары “Herbion” компаниясынын каттоого алынган соода маркалары болуп саналат же “Herbion” компаниясы аларды колдонуу укугуна ээ. .

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency