1983 жылы
негиз салынган
22 өлкөдөгү
филиалдар
Бизге 3 континентте
ишенишет
Жогорку сапаттагы жана эффективдүү продукция

Фармакологиялык көзөмөл

  • Herbion компаниясы бардык продуктулардын иштетүү стадиясында да, ошондой эле аларды медициналык практикада колдонуу этапында дагы коопсуздугу боюнча тынымсыз мониторинг жүргүзүп турат.
  • Коопсуздугу жөнүндө маалыматты чогултуу компанияга препараттардын коопсуздугунун профили жөнүндө толугураак жана тагыраак маалыматтарды алууга жана пациенттерге жана дарыгерлерге берүүгө мүмкүндүк берет.
  • Хербионкомпаниясы коопсуздугу боюнча маалыматты чогултууну жүзөгө ашырат, аны иштетет жана аны талдайт жана жөндөөчү органдарды жана дарыгерлерди маалымдайт.

Суроо-Жооп (FAQ)

Суроо берүү
Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency