All preparations

Сергитичүү набаттар

Жалбыз кантсыз набаттары

Набаттар  суук тийгендеги женил жөтөлдү  жана тамак ооруну басат. Табигый өсүмдүк формуласы.  Бойоксуз.Табигый анестетиктин негизинде. 

beforemore

Бал- лимон кантсыз набаттары

Набаттар  суук тийгендеги женил жөтөлдү  жана тамак ооруну басат. Табигый өсүмдүк формуласы.  Бойоксуз.Табигый анестетиктин негизинде. 

beforemore

Алча кантсыз набаттары

Набаттар  суук тийгендеги женил жөтөлдү  жана тамак ооруну басат. Табигый өсүмдүк формуласы.  Бойоксуз.Табигый анестетиктин негизинде. 

beforemore

Тут набаттары

Набаттар  суук тийгендеги женил жөтөлдү  жана тамак ооруну басат. Табигый өсүмдүк формуласы.  Бойоксуз.Табигый анестетиктин негизинде. 

beforemore
Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency