All preparations

Пластыри

Пластырь бактерицидный Neemplast

Пластырдын (малаам)негизин жогорку газөтүмдүүлүккө ээ болгон, кебез – кагаздуу кездеме түзөт. Негизине, толкун сымал тилке түрдө үзгүлтүксүз ыкма мене бекем

beforemore
Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency